Satellite Internet NASSAT | ANATEL LicenseBrazil Anatel - Pambansang Ahensya ng Telecommunications

ANATEL

Ang Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ay ang entidad ng estado na nagreregula ng telekomunikasyon sa Brazil. Nilikha upang hikayatin ang pag-unlad ng telekomunikasyon sa bansang ito, ang ahensya ay pinamamahalaan nang nakapag-iisa at nagsasarili sa mga tuntunin sa pananalapi. Kabilang sa mga aktibidad nito ang pagpapatupad ng mga pambansang patakaran na may kinalaman sa telekomunikasyon, regulasyon ng mga lisensya, pamamahala ng spectrum frequency ng radyo at proteksyon ng mga karapatan ng mamimili, at iba pa.