Satellite Internet. Teknikal na Suporta at SolusyonSUPPORT, teknikal na suporta, ang mga bahagi, pagkumpuni AT mga kasangkapang labi

Suporta sa Satellite Internet

Gayundin, ang lahat ng mga customer NASSAT may access 24 7 X X 365. Parehong telepono kung paano ang insidente virtual portal na naa-access mula sa aming website

Europa - Brazil - Latin America - Central America - Aprika